Regulamin sklepu kserokopiarki.bialystok.pl

 

 Właścicielem Sklepu Internetowego jest firma Copy-Tech 

ul.Konopnickiej 12/2; 15-215 Białystok 

 e-mail: biuro@copy-tech.com.pl


Zamówienia w sklepie można składać poprzez:

- sklep internetowy,

- telefonicznie 

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. 

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego(biuro@copy-tech.com.pl). 

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa. 

REGULAMIN

1. Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

2. Adres reklamacyjny:

Copy Tech ul.Konopnickiej 12/2 15-215 Białystok

POLAND

3. Cennik dostaw – znajdujące się w zakładce DOSTAWA zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów. 

4. Dane kontaktowe:
 

COPY TECH

ul.Konopnickiej 12/2 ; 15-215 Białystok

 POLAND